EV MOTORS מביאה לישראל את מותג האוטובוסים ורכבי התחבורה הציבורית מהמובילים בסין. ANKAI היא מובילה עולמית של תחבורה ציבורית ירוקה – נקייה ושקטה יותר שתורמת לאיכות החיים ואיכות הסביבה בכל מקום בו היא מחליפה את התחבורה הציבורית הקיימת. EV MOTORS מביאה לישראל את מותג האוטובוסים ורכבי התחבורה הציבורית מהמובילים בסין. ANKAI היא מובילה עולמית של תחבורה ציבורית ירוקה – נקייה ושקטה יותר שתורמת לאיכות החיים ואיכות הסביבה בכל מקום בו היא מחליפה את התחבורה הציבורית הקיימת.
EV MOTORS מביאה לישראל את מותג האוטובוסים ורכבי התחבורה הציבורית מהמובילים בסין. ANKAI היא מובילה עולמית של תחבורה ציבורית ירוקה – נקייה ושקטה יותר שתורמת לאיכות החיים ואיכות הסביבה בכל מקום בו היא מחליפה את התחבורה הציבורית הקיימת. EV MOTORS מביאה לישראל את מותג האוטובוסים ורכבי התחבורה הציבורית מהמובילים בסין. ANKAI היא מובילה עולמית של תחבורה ציבורית ירוקה – נקייה ושקטה יותר שתורמת לאיכות החיים ואיכות הסביבה בכל מקום בו היא מחליפה את התחבורה הציבורית הקיימת.
EV MOTORS מביאה לישראל את מותג האוטובוסים ורכבי התחבורה הציבורית מהמובילים בסין. ANKAI היא מובילה עולמית של תחבורה ציבורית ירוקה – נקייה ושקטה יותר שתורמת לאיכות החיים ואיכות הסביבה בכל מקום בו היא מחליפה את התחבורה הציבורית הקיימת. EV MOTORS מביאה לישראל את מותג האוטובוסים ורכבי התחבורה הציבורית מהמובילים בסין. ANKAI היא מובילה עולמית של תחבורה ציבורית ירוקה – נקייה ושקטה יותר שתורמת לאיכות החיים ואיכות הסביבה בכל מקום בו היא מחליפה את התחבורה הציבורית הקיימת.

ANKAI

מותג האוטובוסים ורכבי התחבורה הציבורית מהמובילות בסין.
ל- ANKAI מגוון רחב מאוד של אוטובוסים עירוניים ותיירותיים, אוטובוסים כפולי קומה, מיניבוסים ורכבי הסעות מכל הסוגים והמינים. ANKAI היא מובילה עולמית של תחבורה ציבורית ירוקה – נקייה ושקטה יותר שתורמת לאיכות החיים ואיכות הסביבה בכל מקום בו היא מחליפה את התחבורה הציבורית הקיימת.

מבין לקוחותינו

המותגים שלנו